Hur det går till när du köper fastighet i Spanien

När du vill köpa en fastighet i Spanien så skall det vara roligt och säkert.
Därför skall du vända dig till en auktoriserad mäklare som har ett inregistrerat aktiebolag.
Det är en stor affär och det är många “fall” gropar som du lätt undviker.
Idag finns det många aktörer på marknaden och därför gäller det som köpare att undvika oseriösa. Oftast kan de ut ge sig för att sälja åt en “vän”…

När vi funnit den fastighet som nu skall bli din kommande investering så fortlöper processen på följande sätt:

Reservations kontrakt:

Vi upprättar ett reservations kontrakt där samtliga saker som vi kommit överens om skall framgå.
Fastställt slutpris, ev övriga överenskommelser, samt ett preliminärt datum för att gå till Notarie.
I samband med kontrakts skrivning så lämnar du också handpenning.
Handpenning finns på Scandihouse klientmedels konto tills dess att advokaten kontrollerat hela fastigheten.
Då kontrolles samtliga bitar att säljaren inte har några lån som han ej uppgivit till oss. Att el, vatten ev förenings avgifter, fastighets skatt etc är betalda.
Att det inte finns några servitut el dyl på fastigheten. Skulle något finns som är oklart. Så talar vi om det för dig innan vi går vidare med köpet.
I det läget om något konstigt visar sig. Så får du tillbaks hela din erlagda handpenning om du så önskar.
Handpenningen är 10{c1d46a96b93f732af2e43a77bf40c45a15bb4e03b68f685f756175398af05ead} på köpeskillingen

NIE nr och bankkonto

Vi hjälper dig att få ett NIE nr. Det är ett nummer som är att likställas med vårt person nummer i Sverige.
Du får det direkt i handen när vi hjälper dig. Och behöver inte vänta flera dagar eller veckor.
Likaså med bankkonto. Det hjälper vi dig på plats att öppna och det är dit du överför resterande pengar som skall finnas på plats innan vi kan beställa tid hos notarien.
Bankkontot är precis som i Sverige så att du får med internet bank, och kan följa samt utföra dina banktjänster var du än är.

Notarie

När den stora dagen är inne så möts vi först på kontoret. Vi går igenom alla saker sedan går vi till banken.
Alla papper, checkar etc är förberett och klart så det är bara att hänga på…
I Spanien så går man till Notarien när man byter ägare av hus. Här finns nu allt förberett och klart. Lagfarten kommer nu att läsas upp och ev korrigeras.
Du får hjälp att gå igenom alla handlingar.

Sen träffas säljare, köpare och Notarie för att skriva under alla handlingar, och här framför Notarien så sker även byte av pengar och nycklar rum.
I hop med Notarie besöket är det också bra att upprätta ett testamente. Vi hjälper dig med det också så att alla dessa handlingar är korrekta.
Detta testamente gäller endast den fastighet eller ev andra tillgångar som du har i Spanien, och påverkas inte av övriga tillgångar i andra länder.

Under hela proceduren så får du hela tiden hjälp av en svensktalande person från oss.

När affären är klar så får du en Copia Simple med dig vilket är en enklare “lagfart” där det framgår att ägare förhållandena är ändrade och att du/ni står som ägare nu.

Efter att du blivit fastighets ägare och fått tillträde till ditt hus. Så hjälper vi dig med byte av vatten och el kontrakt. Försäkrings kontakt samt om du behöver hjälp med ev renovering, möbelflytt etc.
Vi sköter även hand om skatte inbetalning för fastighets köpet, samt alla de övriga registren som skall meddelas.
Beräknad tid ca 2-6 månader